Reklamné služby

- Kopírovanie a tlač dokumentov
- Tlač fotografií do rozmeru A1
- Tlač vizitiek, oznámení a diplomových prác
- Označenie pracovného a reklamného textilu
- Vyšívanie na textil
- Výroba pečiatok
- Potlač šálok podľa vlastného motívu