Počítačové služby

- Opravy a údržby kancelárskej a výpočtovej techniky
- Odvírenie PC a Notebookov
- Záchrana údajov z HDD a pamäťových médií
- Realizácia a údržba počítačových sietí
- Kalkulácie tlačových nakladov a riešení
- Externá správa IT
- Nasadenie ekonomických a reštauračných PC systémov